Forårets og sommerens træningstider

by fru Klejs
Forårets og sommerens træningstider

Så er Kreds 71 klar til at gå over til forårets og sommerens træningstider…

Vi træner på følgende tidspunkter fra mandag den 28. marts 2022:

Mandag  

Kl. 19: Lydighed (selvtræning) og holdtræning for hvalpe

Kl. 20: C-træning

Torsdag

Kl. 18: Holdtræning i lydighed og feltsøg

Kl. 19: Lydighed (selvtræning) 

Der er selvfølgelig også mulighed for at træne spor, som aftales fra gang til gang ved træning. Oftest trænes spor inden lydighedstræning på mandage og torsdage. Du kan også altid tjekke vores medlemsside på Facebook.

Formanden indkalder til generalforsamling 2022

by fru Klejs
Formanden indkalder til generalforsamling 2022
Formanden indkalder til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 71 Grenaa.

Generalforsamling afholdes lørdag den 5. februar 2022 kl. 14.00 i Kreds 71’s klubhus.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Valg af 2 stemmetællere.

3.  Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4.  Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg:

     A.  Valg af næstformand.

     B.  Valg af kasserer.

     C.  Valg af sekretær.

     D.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

     E.  Valg af revisor.

     F.  Valg af revisorsuppleant.

     G.  Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet.

     H.  Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabsmødet.

7.  Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 29-1-2022.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, Kreds 71 Grenaa forud for generalforsamlingen og med betalt kontingent.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Juleafslutning og juleferie

by fru Klejs
Juleafslutning og juleferie
Juleafslutning

Lørdag den 11. december 2021

er sidste officielle træningsdag i 2021, derfor holder Kreds 71, traditionen tro, juleafslutning efter endt træning kl. 14:00 i klubhuset, hvor der bydes på gløgg og æbleskiver samt lidt sødt.

Håber vi ses, så vi lige kan ønske glædelig jul og godt nytår.

Efteråret er over os …

by fru Klejs
Efteråret er over os …

Lørdag den 25. september 2021 starter efterårets træningstider i Kreds 71.

De kommer til at se således ud:

Lørdag

Kl. 12: Lydighed (selvtræning) og holdtræning 

Kl. 13: C-træning (når figurant på træningspladsen)

 

Søndag  

Kl. 10: Feltsøg

 

Mandag  

Kl. 18: Lydighed (selvtræning)

 

Der er selvfølgelig også mulighed for at træne spor, som aftales fra gang til gang ved træning eller på vores medlemsside på Facebook.