Lydighedskursus

by fru Klejs
Lydighedskursus

I Kreds 71 tilbyder vi nu kursus i lydighed for brugshunderacer.

Opstart: Onsdag den 12. april kl. 18.30-19.30

Der tages udgangspunkt i den enkelte hunds alder og træningsniveau.

Vi kommer til at arbejde med:

  • Samarbejde mellem hund og fører
  • Lydighedselementer som sid og dæk m.m. fra færdselsprøven
  • Indkald
  • Næsearbejde

For at kunne deltage skal hunden være vaccineret og dækket af en udvidet ansvarsforsikring. 

Træningen foregår primært på banen ved Næsgårdvej 3A, 8500 Grenaa fra onsdag den 12. april kl. 18.30 til 19.30 og 10 uger frem.

Holdet oprettes, hvis der er 4 tilmeldte (8 pladser i alt). Hvis der er flere hvalpe, oprettes der et hvalpehold.

Pris pr. hund er 550 kr.

Ved interesse kan man henvende sig på tlf. 29 44 72 91.

Gamedog IGP 3 DM/VM udtagelse i Kreds 71

by fru Klejs
Gamedog IGP 3 DM/VM udtagelse i Kreds 71

I weekenden den 25.-26. marts 2023 står Kreds 71 Grenaa igen klar til at byde velkommen til en masse lækkert hundearbejde i forbindelse med afvikling af Gamedog IGP 3 DM/VM udtagelse.

Det foregår selvfølgelig på kredsens træningsplads Næsgårdvej 3A, 8500 Grenaa.

Alle ekvipager er velkommen til at benytte kredsens træningsplads op til udtagelsen mod betaling af gæstetræningsgebyr på 30 kr. – se info på tavlen ved kredsen.

Kredsens træningsplads er LUKKET for gæstetræning fra den 10. til og med 12. marts 2023.

Tjek eventuelt vores træningstider.

Du kan finde diverse information vedr. udtagelsen på Facebook i gruppen Gamedog IGP 3 DM/VM udtagelse Schæferhundeklubben Kreds 71, Grenaa

Formandsskifte efter 32 år

by fru Klejs
Formandsskifte efter 32 år

Efter dagens generalforsamling i Kreds 71 er der sket skifte på formandens stol.

Vores alle sammens Niels Ove Rasmussen, som har siddet på formandsposten i 32 år har valgt ikke at genopstille i dette herrens år 2023. Vi takker Niels Ove for den KÆMPE indsats han har ydet for Kreds 71 gennem alle årene. Han har været en helt igennem fantastisk formand. TAK.

Det har betydet et skifte på denne post. Lars Ole Klejs har sagt ja til at forsøge sig som formand, selv om det er svært at overtage en stol, som samme person har siddet på i 32 år. Vi ønsker Lars held og lykke på posten, og er glade for han tog springet fra næstformand til formand. TAK.

Et tak til alle de øvrige som i dag har sagt ja til en post i Kreds 71s bestyrelse.

Vil du se hvem der er i bestyrelsen, så gå til siden med bestyrelse.

Formanden indkalder til generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 71 Grenaa

by fru Klejs
Formanden indkalder til generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 71 Grenaa
Formanden indkalder til generalforsamling

Generalforsamling afholdes lørdag den 4. februar 2023 kl. 14.00 i Kreds 71’s klubhus.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Valg af 2 stemmetællere.

3.  Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4.  Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg:

     A.  Valg af formand (modtager ikke genvalg).

     B.  Valg af bestyrelsesmedlem.

     C.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

     D.  Valg af revisor.

     E.  Valg af revisorsuppleant.

     F.  Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet.

     G.  Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabsmødet.

7.  Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 28-1-2023.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, Kreds 71 Grenaa forud for generalforsamlingen og med betalt kontingent.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Det er juuuuuullll …

by fru Klejs
Det er juuuuuullll …
Juleafslutning

Det er i hvert meget snart december og sæsonen skifter til vinter, hvilket betyder, at Kreds 71 snart går på juleferie…

Lørdag den 17. december 2022

er sidste officielle træningsdag i 2022, derfor holder Kreds 71, traditionen tro, juleafslutning efter endt træning kl. 12:00 i klubhuset, hvor der bydes på gløgg og æbleskiver samt lidt sødt.

Håber vi ses, så vi lige kan ønske glædelig jul og godt nytår.

Træning starter op efter vinterferien, lørdag den 7. januar 2023.