Header Image - KREDS 71 GRENAA

Category Archives

102 Articles

Hvalpemotivation i Kreds 71

Hvalpemotivation i Kreds 71
Risco z Jukasu på 11 uger

Dette kursus henvender sig til den helt nye hundeejere, som gerne vil give sin hund optimale muligheder.

Du lærer at:

  • “læse” din og andres hunde

Du lærer din hund at:

  • hente ting
  • bruge sin næse
  • komme når der bliver kaldt
  • gå pænt i line 

Og du får redskaber til at danne den rigtige relation til din hvalp.

Der kræves ingen anden forudsætning end, at hunden er vaccineret, forsikret efter gældende regler, og at hunden er minimum 10 uger ved start.

Kurset indeholder 8 træningslektioner med opstart: Mandag den 5. august 2024 kl. 18:00

Tilmelding og yderligere info sker til instruktør: Berit Kristensen, tlf. 21448678.

Pris pr. hund er 650 kr.

Hvalpemotivation tilbydes i Kreds 71

by fru Klejs
Hvalpemotivation tilbydes i Kreds 71
Risco z Jukasu på 11 uger

Dette kursus henvender sig til den helt nye hundeejere, som gerne vil give sin hund optimale muligheder.

Du lærer at:

  • “læse” din og andres hunde

Du lærer din hund at:

  • hente ting
  • bruge sin næse
  • komme når der bliver kaldt
  • gå pænt i line

Og du får redskaber til at danne den rigtige relation til din hvalp.

Der kræves ingen anden forudsætning end, at hunden er vaccineret, forsikret efter gældende regler, og at hunden er minimum 10 uger ved start.

Opstart: Onsdag den 24. april 2024 kl. 18:30

Kurset indeholder 8 træningslektioner; onsdage fra den 24. april til og med 12. juni 2024.

Tilmelding og yderligere info sker til instruktør: Tina Kristensen, tlf. 29 44 72 91.

Pris pr. hund er 650 kr.

Tid til betaling af træningsgebyr

Det er tid til betaling af træningsgebyr gældende fra 1. marts 2024 og et år frem:

Medlem af hovedklubben

Årligt pr. person: 900 kr. uanset antal hunde.

IKKE medlem af hovedklubben

Forår 650 kr./pr. hund 

Efterår 650 kr./pr. hund

Deadline for betaling 30/4-24:

Bankoverførsel til 7320 – 0001820898 eller via MobilePay 67399

HUSK altid at opgive dit navn ved indbetaling af træningsgebyr.

Se evt. flere detaljer på siden om træningsgebyr

Formanden indkalder til generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 71 Grenaa

by fru Klejs
Formanden indkalder til generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 71 Grenaa
Formanden indkalder til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 71 Grenaa.

Generalforsamling afholdes lørdag den 3. februar 2024 kl. 14.00 i Kreds 71’s klubhus.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Valg af 2 stemmetællere.

3.  Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4.  Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg:

     A. Valg af næstformand 

     B. Valg af kasserer

     C. Valg af sekretær

     D. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

     E. Valg af revisor

     F. Valg af revisorsuppleant

     G. Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet

     H. Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabsmødet

7.  Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 27-01-2024.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, Kreds 71 Grenaa forud for generalforsamlingen og med betalt kontingent.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.