Der var engang…

Til højre forrest på billedet ses kredsens første formand Bernhard Kristensen

Kreds 71 blev startet af en lille gruppe lokale hundeførere, som var medlemmer af Kreds 21 Djursland. De havde dog fundet træningsmuligheder i Grenaa, så de indkaldte til stiftende generalforsamling den 30. maj 1985. Mødet blev ledet af daværende næstformand for hovedklubben Edvard Engstrup, og der var fremmødt 27 interesserede, hvoraf de ni var medlemmer af Schæferhundeklubben i forvejen.

Kredsens første formand blev Bernhard Kristensen, som havde erfaring fra samme post tidligere i Kreds 21. Bernhard Kristensen blev den 2. februar 1991 afløst af Niels Ove Rasmussen, som var formand i Kreds 71 gennem 32 år.

I midten af halvfemserne planlagde kredsbestyrelsen at skaffe økonomiske muligheder for rindende vand, el og nyt klubhus. Dette skulle klares uden tilskud eller ved at gældssætte kredsen, så bestyrelsen afholdt forskellige arrangementer, hvor overskuddet gik til projektet. Heldigvis faldt det også sammen med en periode, hvor rigtig mange hundeejere gerne ville på kursus med deres hunde, lige præcis i Kreds 71. Det blev en rigtig travl periode, hvor træningspladsen blev besøgt af mange forskellige racer og blandingshunde. Heldigvis resulterede alle aktiviteterne i, at en håndfuld af kredsens medlemmer kunne begynde byggeriet i marts 1998. Frem til oktober 1998 arbejdede kredsens medlemmer hårdt på projektet, og resultatet af alle anstrengelserne, ja, dem glæder vi os stadig over i dag. Det betyder også, at kredsen har faciliteterne til at afholde arrangementer i og ved klubhuset – lige fra den daglige træning med det efterfølgende sociale samvær til fester og større arrangementer.

Kreds 71 har afholdt rigtig mange forskellige arrangementer; Det første store arrangement var i april 2001, hvor vi stod for afholdelse af SPH1 DM udtagelse for hovedklubben. Siden er det blevet til flere DM’er, udstillinger, avlskåringer, IGP udtagelser og ikke mindst vores IGP prøver for både egne og udefrakommende medlemmer.

Vi vægter socialt samvær højt i kredsen, og der skal være plads til alle. Nok er vi en lille, men vi er en aktiv kreds for alle der har lysten til at arbejde med vores bedste ven hunden – og det uanset farve, linje eller kennel. Vigtigst er sammenholdet og samværet med hunden.