Sommer, sol og næsten ferie …

by fru Klejs

Kreds 71 holder ikke fuldstændig ferielukket, men vores kære figuranter holder velfortjent ferie i de kommende uger 🏖 Hvis de pludselig får lyst til at hoppe i figuranttøjet 😅 laver de et opslag her i gruppen 😎

Go’ ferie alle sammen ☀️☀️☀️ Ses i august – der kommer opslag, når vi er tilbage i hamsterhjulet

Forårets og sommerens træningstider

by fru Klejs
Forårets og sommerens træningstider

Så er Kreds 71 klar til at gå over til forårets og sommerens træningstider…

Vi træner på følgende tidspunkter fra mandag den 28. marts 2022:

Mandag  

Kl. 19: Lydighed (selvtræning) og holdtræning for hvalpe

Kl. 20: C-træning

Torsdag

Kl. 18: Holdtræning i lydighed og feltsøg

Kl. 19: Lydighed (selvtræning) 

Der er selvfølgelig også mulighed for at træne spor, som aftales fra gang til gang ved træning. Oftest trænes spor inden lydighedstræning på mandage og torsdage. Du kan også altid tjekke vores medlemsside på Facebook.

Formanden indkalder til generalforsamling 2022

by fru Klejs
Formanden indkalder til generalforsamling 2022
Formanden indkalder til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 71 Grenaa.

Generalforsamling afholdes lørdag den 5. februar 2022 kl. 14.00 i Kreds 71’s klubhus.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Valg af 2 stemmetællere.

3.  Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4.  Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg:

     A.  Valg af næstformand.

     B.  Valg af kasserer.

     C.  Valg af sekretær.

     D.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

     E.  Valg af revisor.

     F.  Valg af revisorsuppleant.

     G.  Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet.

     H.  Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabsmødet.

7.  Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 29-1-2022.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, Kreds 71 Grenaa forud for generalforsamlingen og med betalt kontingent.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Juleafslutning og juleferie

by fru Klejs
Juleafslutning og juleferie
Juleafslutning

Lørdag den 11. december 2021

er sidste officielle træningsdag i 2021, derfor holder Kreds 71, traditionen tro, juleafslutning efter endt træning kl. 14:00 i klubhuset, hvor der bydes på gløgg og æbleskiver samt lidt sødt.

Håber vi ses, så vi lige kan ønske glædelig jul og godt nytår.