Formanden indkalder til generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 71 Grenaa

by fru Klejs
Formanden indkalder til generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 71 Grenaa
Formanden indkalder til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 71 Grenaa.

Generalforsamling afholdes lørdag den 3. februar 2024 kl. 14.00 i Kreds 71’s klubhus.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Valg af 2 stemmetællere.

3.  Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4.  Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg:

     A. Valg af næstformand 

     B. Valg af kasserer

     C. Valg af sekretær

     D. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

     E. Valg af revisor

     F. Valg af revisorsuppleant

     G. Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet

     H. Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabsmødet

7.  Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 27-01-2024.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, Kreds 71 Grenaa forud for generalforsamlingen og med betalt kontingent.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.