Header Image - KREDS 71 GRENAA

Category Archives

101 Articles

Opdaterede træningstider for sommeren …

by fru Klejs
Opdaterede træningstider for sommeren …
Sommertræning og hygge i Kreds 71

Så er Kreds 71’s træningstider opdaterede og gældende fra efter Påsken 2023.

Mandag  

Kl. 19: Lydighed (selvtræning)

Kl. 20: C-træning

Onsdag  

Kl. 18:30: Lydighedskursus (brugshunde) – træner Tina Kristensen

Torsdag

Kl. 18:30: Familiehold – træner Lars Thrue

Kl. 18:30: Lydighed (selvtræning)

Lørdag

Kl. 12: Lydighed (selvtræning)

C-træning når figuranter er til stede (der laves opslag på facebook, hvis der tilbydes C-træning)

Søndag

Kl. 10: Feltsøg

Ringtræning når det er muligt (der laves opslag på facebook, hvis der tilbydes ringtræning)

Sportræning 

Der er selvfølgelig også mulighed for at træne spor, som aftales fra gang til gang ved træning. 

Lydighedskursus – ALLE PLADSER OPTAGET!

by fru Klejs
Lydighedskursus – ALLE PLADSER OPTAGET!

I Kreds 71 tilbyder vi nu kursus i lydighed for brugshunderacer.

Opstart: Onsdag den 12. april kl. 18.30-19.30

Der tages udgangspunkt i den enkelte hunds alder og træningsniveau.

Vi kommer til at arbejde med:

  • Samarbejde mellem hund og fører
  • Lydighedselementer som sid og dæk m.m. fra færdselsprøven
  • Indkald
  • Næsearbejde

For at kunne deltage skal hunden være vaccineret og dækket af en udvidet ansvarsforsikring. 

Træningen foregår primært på banen ved Næsgårdvej 3A, 8500 Grenaa fra onsdag den 12. april kl. 18.30 til 19.30 og 10 uger frem.

Holdet er oprettet og alle pladser er optaget!

Gamedog IGP 3 DM/VM udtagelse i Kreds 71

by fru Klejs
Gamedog IGP 3 DM/VM udtagelse i Kreds 71

I weekenden den 25.-26. marts 2023 står Kreds 71 Grenaa igen klar til at byde velkommen til en masse lækkert hundearbejde i forbindelse med afvikling af Gamedog IGP 3 DM/VM udtagelse.

Det foregår selvfølgelig på kredsens træningsplads Næsgårdvej 3A, 8500 Grenaa.

Alle ekvipager er velkommen til at benytte kredsens træningsplads op til udtagelsen mod betaling af gæstetræningsgebyr på 30 kr. – se info på tavlen ved kredsen.

Kredsens træningsplads er LUKKET for gæstetræning fra den 10. til og med 12. marts 2023.

Tjek eventuelt vores træningstider.

Du kan finde diverse information vedr. udtagelsen på Facebook i gruppen Gamedog IGP 3 DM/VM udtagelse Schæferhundeklubben Kreds 71, Grenaa

Formandsskifte efter 32 år

by fru Klejs
Formandsskifte efter 32 år

Efter dagens generalforsamling i Kreds 71 er der sket skifte på formandens stol.

Vores alle sammens Niels Ove Rasmussen, som har siddet på formandsposten i 32 år har valgt ikke at genopstille i dette herrens år 2023. Vi takker Niels Ove for den KÆMPE indsats han har ydet for Kreds 71 gennem alle årene. Han har været en helt igennem fantastisk formand. TAK.

Det har betydet et skifte på denne post. Lars Ole Klejs har sagt ja til at forsøge sig som formand, selv om det er svært at overtage en stol, som samme person har siddet på i 32 år. Vi ønsker Lars held og lykke på posten, og er glade for han tog springet fra næstformand til formand. TAK.

Et tak til alle de øvrige som i dag har sagt ja til en post i Kreds 71s bestyrelse.

Vil du se hvem der er i bestyrelsen, så gå til siden med bestyrelse.

Formanden indkalder til generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 71 Grenaa

by fru Klejs
Formanden indkalder til generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 71 Grenaa
Formanden indkalder til generalforsamling

Generalforsamling afholdes lørdag den 4. februar 2023 kl. 14.00 i Kreds 71’s klubhus.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Valg af 2 stemmetællere.

3.  Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4.  Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg:

     A.  Valg af formand (modtager ikke genvalg).

     B.  Valg af bestyrelsesmedlem.

     C.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

     D.  Valg af revisor.

     E.  Valg af revisorsuppleant.

     F.  Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet.

     G.  Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabsmødet.

7.  Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 28-1-2023.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, Kreds 71 Grenaa forud for generalforsamlingen og med betalt kontingent.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.