Header Image - KREDS 71 GRENAA

Category Archives

98 Articles

Formandsskifte efter 32 år

by fru Klejs
Formandsskifte efter 32 år

Efter dagens generalforsamling i Kreds 71 er der sket skifte på formandens stol.

Vores alle sammens Niels Ove Rasmussen, som har siddet på formandsposten i 32 år har valgt ikke at genopstille i dette herrens år 2023. Vi takker Niels Ove for den KÆMPE indsats han har ydet for Kreds 71 gennem alle årene. Han har været en helt igennem fantastisk formand. TAK.

Det har betydet et skifte på denne post. Lars Ole Klejs har sagt ja til at forsøge sig som formand, selv om det er svært at overtage en stol, som samme person har siddet på i 32 år. Vi ønsker Lars held og lykke på posten, og er glade for han tog springet fra næstformand til formand. TAK.

Et tak til alle de øvrige som i dag har sagt ja til en post i Kreds 71s bestyrelse.

Vil du se hvem der er i bestyrelsen, så gå til siden med bestyrelse.

Formanden indkalder til generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 71 Grenaa

by fru Klejs
Formanden indkalder til generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 71 Grenaa
Formanden indkalder til generalforsamling

Generalforsamling afholdes lørdag den 4. februar 2023 kl. 14.00 i Kreds 71’s klubhus.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Valg af 2 stemmetællere.

3.  Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4.  Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg:

     A.  Valg af formand (modtager ikke genvalg).

     B.  Valg af bestyrelsesmedlem.

     C.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

     D.  Valg af revisor.

     E.  Valg af revisorsuppleant.

     F.  Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet.

     G.  Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabsmødet.

7.  Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 28-1-2023.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, Kreds 71 Grenaa forud for generalforsamlingen og med betalt kontingent.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Det er juuuuuullll …

by fru Klejs
Det er juuuuuullll …
Juleafslutning

Det er i hvert meget snart december og sæsonen skifter til vinter, hvilket betyder, at Kreds 71 snart går på juleferie…

Lørdag den 17. december 2022

er sidste officielle træningsdag i 2022, derfor holder Kreds 71, traditionen tro, juleafslutning efter endt træning kl. 12:00 i klubhuset, hvor der bydes på gløgg og æbleskiver samt lidt sødt.

Håber vi ses, så vi lige kan ønske glædelig jul og godt nytår.

Træning starter op efter vinterferien, lørdag den 7. januar 2023.

Træningstider efterår & vinter

by fru Klejs
Træningstider efterår & vinter
Patrick G. Rafn - Begynder B kredsmester 2016

Så har bestyrelsen stukket hovederne sammen og besluttet at følgende træningstider kommer til at gælde for efteråret og vinteren 2022/23. Tiderne træder i kraft fra 3. oktober.

Mandag  

Kl. 18: Lydighed (selvtræning)

Kl. 19: C-træning

Torsdag

Ingen fast træning – selvtræning 

Lørdag

Kl. 11: Lars Thrues lydighedshold

Kl. 12: Holdtræning i lydighed og selvtræning

Kl. 13: C-træning når figuranter er til stede (de laver opslag på facebook hvis de kan tilbyde c-træning)

Søndag

Kl. 10: Feltsøg

Der er selvfølgelig også mulighed for at træne spor, som aftales fra gang til gang ved træning. Oftest trænes spor inden lydighedstræning på lørdage i den mørke tid. Du kan også altid tjekke vores medlemsside på Facebook.

STADIG SOMMER OG SOL – MEEEEN FERIEN ER FORBI …

by fru Klejs
STADIG SOMMER OG SOL – MEEEEN FERIEN ER FORBI …
Træning i Kreds 71

Mandag d. 22/8-22 hopper vi ombord i hamsterhjulet og vi træner, som vi gjorde inden sommerferien;

MANDAG

Kl. 19: Lydighed / selvtræningKl. 20: C-træning

TORSDAG

Kl. 18: Holdtræning i lydighed og feltsøg

Kl. 19: Lydighed / selvtræning

Der er selvfølgelig også mulighed for at træne spor, som aftales fra gang til gang ved træning. Oftest trænes spor inden lydighedstræning på mandage og torsdage.