Formanden indkalder til generalforsamling 2022

by fru Klejs
Formanden indkalder til generalforsamling 2022
Formanden indkalder til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 71 Grenaa.

Generalforsamling afholdes lørdag den 5. februar 2022 kl. 14.00 i Kreds 71’s klubhus.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Valg af 2 stemmetællere.

3.  Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4.  Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg:

     A.  Valg af næstformand.

     B.  Valg af kasserer.

     C.  Valg af sekretær.

     D.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

     E.  Valg af revisor.

     F.  Valg af revisorsuppleant.

     G.  Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet.

     H.  Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabsmødet.

7.  Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 29-1-2022.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, Kreds 71 Grenaa forud for generalforsamlingen og med betalt kontingent.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.