Generalforsamling

by fru Klejs

Datoen for Kreds 71’s generalforsamling er fundet. Sæt X i kalenderen

LØRDAG DEN 28. JANUAR 2017 kl. 14:00

Dagsorden ifølge gældende bestemmelser ser således ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab, til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
 5. ARK’s beretning
 6. BRK’s beretning
 7. Indkomne forslag
 8. Valg ifølge gældende bestemmelser
  • Valg af formand
  • Valg af bestyrelsesmedlem
  • Valg af sekretær for 1 år (forslag Dorthe Granslev Rafn)
  • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Valg af revisorsuppleant
  • Valg af 2 kredsrepræsentanter til Repræsentantskabsmødet
  • Valg af 2 suppleanter til Repræsentantskabsmødet
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Kreds 71 Grenaa